Adviezen

Gepubliceerd op: 14 februari 2019

Ongevraagd advies aan De Key met betrekking tot de Kiekstraat 1-9 op IJburg

Arcade is benaderd door bewoners van de Kiekstraat 1 t/m 9. Zij hebben gevraagd om hen te ondersteunen in een kwestie rond de balansventilatie en warmteontwikkeling in hun woningen.

Door de gebrekkige balansventilatie hebben deze bewoners veel last van opwarming in hun woningen. Dit speelt met name in de slaapkamers waar geen raam open kan. !Woon heeft namens de bewoners een deskundige onderzoek gedaan en advies uitgebracht. Dit advies is voor zover Arcade weet niet door De Key overgenomen.

In het onderzoek van !Woon kwam naar voren dat er sprake is van een VVE en dat De Key stelt dat de verantwoordelijkheid om hier iets aan te doen bij het bestuur van de VVE ligt.

Aangezien de huurders hun woningen huren van De Key en de corporatie verantwoordelijk is voor een gezond en veilig leefklimaat in de woningen die zij verhuurt vindt Arcade dat De Key zich niet kan verschuilen achter een bestuur van de VVE die blijkbaar geen maatregelen wil nemen.

Daarom heeft Arcade het rapport van de deskundige van !Woon aangeboden aan De Key met het dringende verzoek om het advies zeer serieus te nemen. Arcade heeft De Key gevraagd haar verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een gezond leefklimaat in de woningen in de Kiekstraat.

Er loopt er een offerteaanvraag vanuit De Key voor onderzoek naar de balansventilatie bij de Kiekstraat.