Samen op de bres voor goede betaalbare huurwoningen

Helmie Bijleveld en Gerharda van der Meulen over de missie van Arcade

Helmie heeft er als bestuursvoorzitter van Arcade een bewogen jaar op zitten. Zij vertegenwoordigde Arcade in de gesprekken over de samenwerkingsafspraken met de gemeente en de woningcorporaties. Arcade startte een onderzoek naar de gebrekkige dienstverlening van de woningbouwvereniging. Ook voerde Arcade twee rechtszaken tegen De Key. Dat doet zij samen met Gerharda, algemeen bestuurslid bij Arcade. Zij ‘Het doet ons goed om te zien dat ook steeds meer bewonerscommissies, werkgroepen én individuele Arcade leden, elkaar weten te vinden in hun strijd voor prettige en betaalbare huurwoningen’, aldus Helmie.

Volgens de zogenaamde ‘Overlegwet’ hebben huurders recht op informatie over het beleid en de toekomstplannen van de verhuurder. De Key moet zijn huurders via Arcade op tijd en voldoende informeren. De huurders kunnen dan hierop reageren. Helaas is deze procedure in de praktijk niet vanzelfsprekend. ‘Ondanks de wet moeten we regelmatig hemel en aarde bewegen om belangrijke informatie op tafel te krijgen’, stellen Gerharda en Helmie.

Arcade voerde het afgelopen jaar twee rechtszaken omdat De Key zijn belangrijkste hoofdtaak, namelijk het dienen van huurdersbelangen, ondergeschikt heeft gemaakt aan bedrijfsvoering. Zo kregen sommige huurders van De Key door een vastgoedscheiding plotseling een contract van commerciële verhuurder Lieven de Stad BV, een dochteronderneming van De Key. Bij deze commerciële verhuurder zijn huurders minder goed beschermd. Er zijn bijvoorbeeld forsere huurverhogingen mogelijk. Bovendien gelden wetgeving en regels voor sociale huurders in het gereguleerde segment, niet langer voor huurders die door De Key zijn overgeheveld naar het commerciële segment. Dat is nogal wat en daarom stapte Arcade namens en met de huurders naar de rechter.

Hart voor de stad en haar inwoners

Sowieso hebben huurders het er met de statutenwijziging van De Key, het onderwerp van de tweede rechtszaak, niet beter op gekregen, zo stellen Helmie en Gerharda. In de statuten van een woningcorporatie staat onder andere wat haar wettelijke hoofdtaken zijn. De Key heeft binnen een van die wettelijke hoofdtaken een focus op jongeren en studenten tot 28 jaar aangebracht. In de praktijk komt dat neer op een verschuiving van ‘betaalbare woonruimte garanderen voor alle mensen die daarvoor in aanmerking komen’ naar ‘het aanbieden van lucratieve jongerenwoningen op een flexibel vijfjaarcontract’.

Louter tijdelijke contracten voor jongeren tot 28 jaar, zijn niet goed voor de sociale cohesie in buurten. Voor een zittende huurder kan het bijvoorbeeld betekenen dat hij op termijn op een soort campus komt te wonen, waar het een komen en gaan is van bewoners. De statutenwijziging leidt ook tot een eenzijdige bevolkingssamenstelling terwijl Amsterdam juist haar kracht dankt aan een uiteenlopende groep van inwoners die samen de stad maken. Bovendien is het voor jongeren zelf ook niet prettig dat ze binnen vijf jaar alweer op zoek moeten naar nieuwe woonruimte, in een stad met hoge woningnood en ellenlange wachtlijsten.

Helmie en Gerharda hebben hart voor Amsterdam en haar inwoners maar zijn ook bezorgd. Bijvoorbeeld over de toenemende tweedeling in de stad. Huurwoningen zijn er alleen nog voor mensen met óf een heel laag inkomen óf een heel hoog inkomen (en die betalen dan meteen de hoofdprijs in de vrije sector). Er zijn nauwelijks middenhuurwoningen. Voor mensen met een middeninkomen zoals politieagenten, verpleegkundigen en onderwijzers, is Amsterdam niet meer de stad waar zij op een redelijke termijn aan een woning kunnen komen.

Stijgende huren

Helmie en Gerharda maken zich zorgen over de almaar stijgende huren en hopen dat een motie van de Eerste Kamer alsnog navolging gaat krijgen. De Eerste Kamer riep in de zomer van 2020 op tot een tijdelijke huurstop, maar de minister trok zich daar niets van aan. Arcade hoopt ook dat de zogeheten ‘verhuurderheffing’ wordt afgeschaft. Dat is een enorme belasting die verhuurders van sociale woningen aan het Rijk moeten betalen. Een afschaffing van de verhuurderheffing kan leiden tot lagere huren.

Investeren in huurders

‘Door de coronacrisis staan we op een kantelpunt,’ aldus Helmie en Gerharda. ‘Voor het eerst in jaren zien we krimp in de stad. Het aantal inwoners lijkt niet meer te ontploffen, zoals nog maar amper een jaar geleden, waardoor de stad niet meer uit haar voegen barst. Dit geeft een beetje verlichting in de woningnood, waardoor de huurprijzen wat minder hard de pan uit rijzen en wanhopige woningzoekenden niet langer als de gans met de gouden eieren worden beschouwd. Nu is de tijd om niet langer te ‘cashen’ maar om in plaats daarvan te investeren in de huurders, veruit de grootste groep Amsterdammers, en om ervoor te zorgen dat zij trouw blijven aan deze stad.’ Het bestuur van Arcade blijft zich hiervoor inzetten.

Samen sterk dus sluit je aan!

Enthousiast geworden door bovenstaand artikel en wil je graag lid worden van Arcade? Wees welkom! Samen staan we sterk dus hoe meer huurders zich bij ons aansluiten, hoe beter. Je kan bij Arcade op uiteenlopende wijze actief worden. Zo zijn er werkgroepen waar je je bij kan aansluiten of kan je het bestuur versterken. Ook helpen we je graag bij het oprichten van een eigen bewonerscommissie. Verder is het mogelijk om artikelen voor onze website te verzorgen en waarderen we het enorm als je je kennis met ons wil delen. Je kan mailen naar info@hvarcade.nl of  bellen naar 020 – 623 36 28 (op donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur). We gaan graag met je in gesprek!

Voor meer informatie over de rechtszaken en het onderzoek naar de dienstverlening van De Key zie onderstaande links naar de artikelen elders op deze website: