Samen sterk voor beter onderhoud

Hanneke van Gent woont ruim veertig jaar op de Westelijke Eilanden. Sindsdien huurt zij bij De Key. Door de jaren heen heeft zij veel zien veranderen in haar geboortestad, ten gunste én ook ten ongunste. Zo is ze geleidelijk meer verontrust geraakt door het huidige beleid van woonstichting De Key. Hanneke vindt dat De Key steeds meer afraakt van haar belangrijkste taak die de Woningwet nog steeds voorschrijft. Namelijk een goed beheer van sociale huurwoningen in het leefgebied van de stad Amsterdam.

Sociale huurwoningen worden in toenemende mate in de vrije sector vergeven. Dat gaat tegen steeds hogere huurprijzen. Woningen worden zelfs doorverkocht, zo stelt Hanneke. Het is echt verontrustend, vindt ze, dat het huidige beleid van De Key doorgevoerd gaat worden. ‘Tijdelijkheid’ is het belangrijkste speerpunt van hun beleid. Dat gaat over 2 tot 5 jaarcontracten voor (alleenstaande) jongeren die toch een aanzienlijke huur moeten ophoesten. Tegelijkertijd kan een oudere en/of gehandicapte zelfs een woning op de begane grond niet toegewezen krijgen. Laat staan aan andere woningzoekenden, zo stelt Hanneke. Ze noemt dat een UITHOLLING OVERDWARSbeleid.

Hanneke vindt dat zijzelf en ieder andere stadsgenoot de laatste jaren heeft zitten slapen. Toen een bewonerscommissie elders in de stad een succes boekte en een bewoner in haar eigen complex tegen problemen aanliep, realiseerde ze zich dat het tijd was voor actie. Het achterstallig onderhoud in haar complex moest ook worden aangepakt.

Starten met bewonerscommissie

Om de nieuwe bewonerscommissie daadwerkelijk leven in te blazen, benaderde Hanneke een klein groepje huurders uit haar complex. !WOON werd er bij betrokken. Deze organisatie adviseert en helpt bewoners bij allerlei aspecten van wonen. Tijdens de eerste vergadering (met ruim 20 aanwezige medebewoners) kwam naast het achterstallig onderhoud ook de energietransitie aan bod. Om meer mensen te kunnen bereiken werd er besloten bij alle huurders een enquête in de bus te doen. !WOON had daarvoor een concept enquête gemaakt.

Nadat de enquête bij alle huishoudens in de brievenbus was gedaan, werd al snel besloten om ook langs de deuren te gaan en bewoners persoonlijk te vragen naar hun ervaringen met het onderhoud van hun woning. Meer bewustzijn creëren stond daarbij centraal. Door goed naar huurders te luisteren en ook dóór te vragen, kwam er veel waardevolle informatie naar boven. Inmiddels was iets meer dan één derde van de huishoudens bereikt. Daarop besloot de bewonerscommissie een samenvatting van de resultaten te maken en die aan De Key aan te bieden. Uit de enquêtes en de face-to-face methode bleek onder andere dat huurders niet wisten voor welk onderhoud ze zelf verantwoordelijk zijn en welk deel aan onderhoud De Key dient op te lossen. Niet onbelangrijk waren er veel vragen of jarenlang gebruikte keukenblokken, toiletpotten en dergelijke niet door de Key vervangen moesten worden. Kortom er kwam iets in beweging.

Samen sterk

Na een rustige zomerperiode werd de draad eind augustus weer opgepakt. Bewonerscommissie 1013 besloot om zes andere bewonerscommissies te informeren over haar ervaringen met achterstallig onderhoud bij De Key. Arcade werd er ook bij gehaald. Harrie Houtbeckers, bestuurslid bij Arcade en contactpersoon voor bewonerscommissies, was ook aanwezig. BC 1013 heeft bij Harrie Houtbeckers aangegeven dat de dienstverlening van De Key beter moet.

Klachten in beeld

Illustratief naast een brief aan de Key heeft Hanneke samen met enkele actieve huurders met haar mobiel een filmpje gemaakt waarin het achterstallig onderhoud binnen hun complex in beeld gebracht werd. Samen met !Woon hebben ondertussen al enkele bewoners hun klachten over deze achterstalligheid in kaart gebracht en dit persoonlijk onder aandacht gebracht bij de Key. De Key heeft nu meer reden deze problemen op te lossen opdat anders een komende huurverhoging gegrond geweigerd kan worden.

Dit is een tip aan alle huurders van De Key. Laat je inspireren om problemen met achterstallig onderhoud bij De Key onder de aandacht te brengen. Daarom eindigen we dit artikel graag met deze heldere video.