Werkplannen

Gepubliceerd op: 20 december 2018

Huurdersvereniging Arcade Werkplan 2019

Elk jaar maken we een werkplan waarin we beschrijven wat we nastreven en welke prioriteiten we stellen voor het dan komende jaar. De grote opgaven in 2019 zijn de inzet bij de prestatieafspraken, bijdragen aan de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en de ondersteuning van de bewonerscommissies bij de samenstelling van de complexplannen.

Dit zijn de belangrijke opgaven, maar er zal altijd aandacht zijn voor de individuele huurder of bewonerscommissie die onze ondersteuning vraagt.

Werkplan Arcade 2019