Wonen in Amsterdam: betaalbare woning vinden is nog moeilijker

De vraag naar sociale en middeldure woningen in Amsterdam is enorm. Terwijl er de afgelopen 2 jaar  juist weer meer dure woningen zijn bijgekomen. Dat blijkt uit het Onderzoek Wonen in Amsterdam 2019.

Dit onderzoek is voor de 13e keer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het gaat hier om een onderzoek onder alle inwoners van Amsterdam. Dit onderzoek brengt de inkomensgroepen en woningmarktsegmenten in kaart. Het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) maakt ook deel uit van het bredere onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).

Lees meer over het onderzoek op de website van de gemeente Amsterdam.