Woongroepen willen zelf woongenoot blijven kiezen

Een kat in het nauw maakt vreemde sprongen. Dit geldt blijkbaar ook voor het Amsterdamse gemeentebestuur, dat inmiddels zo in paniek lijkt te raken door de stijgende woningnood dat ze in alle hoeken en gaten speurt naar ‘cosmetische’ oplossingen die nou niet echt zoden aan de dijk zetten. De laatste schijnoplossing: woongroepen niet langer zelf laten bepalen wie een nieuwe bewoner wordt, maar hen een lijst met kandidaten van Woningnet in de maag splitsen.

Een kat die uit het raam kijkt.

Woont u in een woongroep en huurt u bij De Key of Lieven de Stad? Meld u bij Arcade, zodat wij deze kwestie als huurdersvereniging onder de aandacht kunnen brengen bij beleidsmakers, politici en verhuurders.

De wethouder Bouwen en Wonen, Laurens Ivens (SP), stelt voor om het recht op ‘coöptatie’ voor woongroepen te schrappen in de Gemeentelijke Huisvestingsverordening 2021. Maar coöptatie (het zelf kiezen van nieuwe bewoners) is juist dé ruggengraat van woongroepen. Er zijn hiervoor daarom goede afspraken zijn gemaakt met de woningcorporaties. Het recht op coöptie is bovendien, in contrast met wat de wethouder beweert, wettelijk vastgelegd.

Huurders kiezen bewust voor een woongroep

Wonen in een groep is een bewuste keuze voor een bepaalde levensstijl. Net als bijvoorbeeld kiezen voor samenwonen binnen een relatie. Veel woongroepen dragen een zekere levensvisie uit, of voelen zich prettig bij een bepaalde samenstelling van huisgenoten. Wie erbij komt is dus heel belangrijk voor de woongroep. Hetzelfde geldt voor gedeelde studentenwoningen, waar daarom wordt gehospiteerd door kandidaten. Mensen willen gemeenschappelijk wonen met mensen die zij prettig vinden en vertrouwen. Niet met wildvreemden die toevallig in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Het verplicht moeten accepteren van een kandidaat van Woningnet, die zit te springen om woonruimte en misschien niet zo zeer om huisgenoten, doet het hele idee van een ‘woongroep’ – bewust gemeenschappelijk leven – de das om. Een woongroep is namelijk beduidend anders dan ‘woningdelen’ om samen een (extreem hoge) huur te kunnen opbrengen.

Overigens geldt voor kandidaten van Woningnet eveneens als onwenselijk dat zij mogelijk woonruimte in een woongemeenschap moeten accepteren, terwijl zij allereerst op zoek zijn naar betaalbare zelfstandige woonruimte.

Dankzij daadkrachtig protest van meerdere woongroepen, aangevoerd door bewoner Egon Hoogenboom en zijn bewonerscommissie, met ondersteuning van OWA50+ en LVGO (belangenorganisatie voor woongemeenschappen met vijftigplussers), én door inspreken in de commissie Bouwen en Wonen, heeft de wethouder het voorstel voorlopig opgeschort tot 2022, na zijn ambtsperiode.

Dit voorjaar moet er een nieuw voorstel komen voor de huisvestingsverordening met, hopelijk, continuering van de huidige coöptatie-overeenkomsten voor woongroepen.