WOZ waarde en huurprijs

De WOZ-waarde bepaalt voor een deel het aantal punten van sociale huurwoningen. Zo bepaalt de WOZ-waarde ook mede de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. In de afgelopen jaren zijn de WOZ-waarden in Amsterdam fors gestegen met als gevolg, dat ook de maximale huurprijzen van sociale huurwoningen blijven stijgen. 

Als huurder kunt u ook bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Bezwaar kan tot een verlaging van de WOZ-waarde leiden. Zo ook tot een verlaging van het aantal punten van een sociale huurwoning en de maximale huurprijs.

Meer informatie kunt u vinden via de website van Stichting !WOON en de website van de Woonbond. Ook op de website van de gemeente Amsterdam is meer informatie te vinden.

Vergelijken van woningen

In het voorjaar, veelal in februari verstuurt de gemeente de WOZ-beschikking met de door haar getaxeerde waarde van uw huurwoning. Mogelijkerwijs hebt u deze beschikking al ontvangen.

In de WOZ-beschikking noemt de gemeente drie woningen. Daar is uw woning mee vergeleken. Het is aan te bevelen om na te gaan of deze drie woningen ook daadwerkelijk met uw woning vergelijkbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit en de ligging van de woningen. Als dat niet zo is, dan is dat een reden om bezwaar te maken.

Als deze drie woningen niet zijn genoemd, dan wordt naar een taxatieverslag verwezen. Deze kunt u downloaden.

U kunt de woz waarde van alle woningen in de buurt bekijken via de website van het wozwaardeloket: www.wozwaardeloket.nl. Hier kunt u ook bekijken met welke woning uw woning is vergeleken. Dan kunt u besluiten of bezwaar maken zin heeft.

Model bezwaar brieven

Stichting !WOON heeft een modelbrief opgesteld. Deze is te downloaden via de website van Stichting !Woon. Ook de Woonbond heeft een modelbrief opgesteld. Deze is te downloaden via de website van De Woonbond. De modelbrieven kunt u voor een bezwaar tegen de WOZ-beschikking gebruiken.

De gemeente Amsterdam heeft ook een digitaal bezwaarformulier beschikbaar. Maar ook een door u zelf geformuleerd bezwaar wordt door de gemeente in behandeling genomen.

Het bezwaar kan binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking gemaakt worden.