Afscheid van Huurders Platform Zandvoort

De Key heeft haar totale vastgoedbezit in Zandvoort verkocht aan woningcorporatie Pré Wonen, waarmee de circa 2.600 Zandvoortse huurders wisselen van huisbaas. Deze bewoners zijn daarmee geen lid meer van Arcade. Ook neemt Arcade met pijn in het hart afscheid van het actieve en zeer betrokken Huurders Platform Zandvoort, alsmede van Arcade-bestuurslid Pier Aldershof. We zullen hen missen!

Lees ook de terugblik van Huurdersplatform Zandvoort.

Geen probleem te klein of te groot

Het Huurders Platform Zandvoort bestaat sinds 2013 en werd opgericht om een brug te slaan tussen bewoners en woningcorporatie. Het wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers die zich vrijwel overal tegenaan bemoeien, van lekkende kranen en hinderlijke parkeerpaaltjes tot achterstallig onderhoud en een goede overdracht van het vastgoedbezit aan een goede woningcorporatie (PréWonen), die de belangen van huurders op de eerste plaats zet.

Ons kent ons in Zandvoort

De voornaamste taak is om ‘de korte lijn’ te vormen tussen bewoner, verhuurder en gemeente. Zandvoort is immers een echte dorpsgemeenschap met een ‘ons kent ons’-mentaliteit. Het is fijn dat het Platform iedereen bij naam kent en van zowel corporatiebestuurders als Zandvoortse wethouders de 06-nummers heeft, al dan niet op ‘speed dial’.

Samen sterk

Het Platform houdt wekelijks een telefonisch spreekuur en is maandelijks persoonlijk te ontmoeten via een inloopspreekuur bij wijkcentrum Pluspunt. Desnoods gaat het Platform op huisbezoek. Vooral bieden ze de helpende hand bij het opstarten van de zo broodnodige bewonerscommissies, iets wat het Platform actief stimuleert onder het motto SAMEN STERK. Zandvoort kent dan ook 10 actieve bewonerscommissies, wat naar verhouding best veel is.

Meer invloed

Het Platform geeft huurders een belangrijke stem en indien nodig een stok achter de deur (of om mee te slaan). Nu De Key haar vastgoedbezit verkoopt aan woningcorporatie PréWonen, die vooral opereert in Haarlem en omstreken, gaat het Platform door als spreekbuis en aanspreekpunt voor huurders. De ambitie is om als huurdersorganisatie in de toekomst méér mee te praten en mee te beslissen over bijvoorbeeld nieuwbouwplannen en huisvestingsbeleid in Zandvoort.

Bedankt voor alles

De voorzitter van het Platform, Pier Aldershof, was automatisch bestuurslid van Arcade. Het Arcadebestuur heeft zijn aanzienlijke inbreng, alsmede zijn waardevolle inzichten opgedaan via het Platform,  ervaren als een grote inspiratiebron. Amsterdam is dan wel geen dorp, maar kent toch wel weer een soort ‘dorpsgevoel’, vooral waar het aankomt op buurtjes en bewonerscommissies. Persoonlijk contact en een persoonlijke inbreng, als het moet voor individuele huurders met een netelig probleem: dat is waar het Huurders Platform Zandvoort in excelleert. Dat voorbeeld neemt Arcade mee voor de komende jaren in Amsterdam.

Arcade wenst het Platform en alle huurders in Zandvoort een prettige samenwerking met PréWonen toe. Bedankt voor alles!