Huren in tijden van corona

De ontwikkelingen rond het corona virus volgden zich de afgelopen weken in hoog tempo op. Arcade maakt zich zorgen over de impact die dit heeft op de huurders en hun inkomen. Daarom heeft Arcade eind maart De Key in een brief verzocht om coulant en ruimhartig te zijn in het treffen van regelingen met huurders die met betalingsproblemen bij hen aankloppen.

De corona crisis treft naast kwetsbaren ook mensen die werkzaam zijn in sectoren die door de noodzakelijke maatregelen hard zijn getroffen. Dit heeft voor een aantal huurders direct effect op hun inkomen. Hierdoor kunnen zij (tijdelijk) in financiële problemen raken. Dat er in ieder geval niet wordt ontruimd vindt Arcade een verstandig besluit. We doen een beroep op De Key om ook iets doen voor huurders werkzaam in sectoren die op dit moment stil liggen.

De overheid heeft voor mensen met een inkomen op basis van een nul-urencontract, zzp-er of uitzendkracht een vangnet toegezegd. Dit laat even op zich wachten. Arcade heeft De Key opgeroepen om tot die tijd voor alle huurders van woningen en bedrijfsruimten die met deze tijdelijke inkomensval te maken hebben en de huur niet of gedeeltelijk niet kunnen opbrengen een ruimhartige regeling te treffen.

Oproep tot ruimhartige regelingen en extra inspanning

Gezondheid is op dit moment het allerbelangrijkste. De huidige ontwikkeling stelt een aantal mensen voor hogere kosten dan normaal. Als de huur door tijdelijke betalingsachterstand extra belast wordt, dan levert dat extra stress op. Arcade hoopt dat de regelingen die De Key met individuele huurders treft ruimhartig zijn en dat De Key zich extra inspant om huurders met betalingsproblemen bij te staan. Ook dat zij extra aandringt als huurders hulp weigeren.

De Key heeft aangegeven de medewerkers huurders die zich met betalingsproblemen melden geruststelt. Er is ook een werkgroep opgericht die met huurders die hun huur niet meer kunnen betalen in gesprek gaat. Samen met de huurder zoeken zijn naar een passende oplossing of afspraak.

Aflopen van tijdelijke contracten

Arcade heeft ook opgeroepen om tijdelijke contracten die de komende maanden aflopen te verlengen. Dat dan te doen tot drie maanden nadat de beperkende maatregelen zijn opgeheven. De Key heeft aangeven dat er de komende paar maanden geen tijdelijke contracten aflopen.

Huurders en gesprekken over maatwerkoplossing

Om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de huurders heeft Arcade de volgende vragen aan De Key gesteld:

 • Hoeveel telefoontjes die gaan over de corona crisis en huurbetalingsproblemen zijn er vanaf 1 maart binnengekomen?
  • Dit heeft De Key niet bijgehouden.
 • Hoe verloopt het aannemen en afhandelen van deze meldingen en wat is de afhandeltermijn of doorlooptijd van de melding die u redelijk vindt?
  • De Key verwijst de huurder door of maakt een afspraak over een  betalingsregeling. Over de termijn en de doorlooptijd heeft Arcade geen antwoord gekregen.
 • Hoe verklaart u dat er een huurder is waarvoor De Key onbereikbaar is om dit te bespreken?
  • De Key heeft via social media contact gezocht, maar de huurder houdt dit af.
 • Hoeveel gesprekken zijn er sinds 1 maart over corona crisis en huurbetalingsproblemen door de werkgroep gevoerd?
  • Hierop heeft Arcade geen antwoord gekregen.
 • Hoeveel van deze gesprekken betreffen huurders van woningen? In hoeveel gevallen gaat het om bedrijfsruimten?
  • Hierop heeft Arcade geen antwoord gekregen.
 • Hoe vaak is er naar uw oordeel een maatwerkoplossing mogelijk? Hoe vaak is deze ook toegekend? Kunt u daarbij aangeven hoe vaak dat om huurders van woningen of huurders van bedrijfsruimten gaat?
  • Er zijn met 210 huurders van woningen en met 171 huurders van bedrijfsonroerendgoed betalingsafspraken gemaakt. Hoe vaak er een maatwerkoplossing mogelijk is heeft Arcade geen antwoord gekregen.
 • Waar bestaan die maatwerkoplossingen uit?
  • De Key maakt betalingsafspraken.
 • Hoe vaak is er naar uw oordeel geen maatwerkoplossing mogelijk? Graag horen we wat de afwegingen zijn.
  • Hierop heeft Arcade geen antwoord gekregen.
 • In een eerdere brief hebben wij verzocht om extra aan te dringen in geval huurders hulp weigeren. Hoe vaak is een maatwerkoplossing ondanks extra aandringen niet gelukt?
  • Hierop heeft Arcade geen antwoord gekregen.