Huren in tijden van corona

De ontwikkelingen rond het corona virus volgden zich de afgelopen weken in hoog tempo op. Arcade maakt zich zorgen over de impact die dit heeft op de huurders en hun inkomen. Daarom heeft Arcade eind maart De Key in een brief verzocht om coulant en ruimhartig te zijn in het treffen van regelingen met huurders die met betalingsproblemen bij hen aankloppen.

De corona crisis treft naast kwetsbaren ook mensen die werkzaam zijn in sectoren die door de noodzakelijke maatregelen hard zijn getroffen. Dit heeft voor een aantal huurders direct effect op hun inkomen. Hierdoor kunnen zij (tijdelijk) in financiële problemen raken. Dat er in ieder geval niet wordt ontruimd vindt Arcade een verstandig besluit. We doen een beroep op De Key om ook iets doen voor huurders werkzaam in sectoren die op dit moment stil liggen.

De overheid heeft voor mensen met een inkomen op basis van een nul-urencontract, zzp-er of uitzendkracht een vangnet toegezegd. Dit laat even op zich wachten. Arcade heeft De Key opgeroepen om tot die tijd voor alle huurders van woningen en bedrijfsruimten die met deze tijdelijke inkomensval te maken hebben en de huur niet of gedeeltelijk niet kunnen opbrengen een ruimhartige regeling te treffen.

Oproep tot ruimhartige regelingen en extra inspanning

Gezondheid is op dit moment het allerbelangrijkste. De huidige ontwikkeling stelt een aantal mensen voor hogere kosten dan normaal. Als de huur door tijdelijke betalingsachterstand extra belast wordt, dan levert dat extra stress op. Arcade hoopt dat de regelingen die De Key met individuele huurders treft ruimhartig zijn en dat De Key zich extra inspant om huurders met betalingsproblemen bij te staan. Ook dat zij extra aandringt als huurders hulp weigeren.

De Key heeft aangegeven de medewerkers huurders die zich met betalingsproblemen melden geruststelt. Er is ook een werkgroep opgericht die met huurders die hun huur niet meer kunnen betalen in gesprek gaat. Samen met de huurder zoeken zijn naar een passende oplossing of afspraak.

Aflopen van tijdelijke contracten

Arcade heeft ook opgeroepen om tijdelijke contracten die de komende maanden aflopen te verlengen. Dat dan te doen tot drie maanden nadat de beperkende maatregelen zijn opgeheven. De Key heeft aangeven dat er de komende paar maanden geen tijdelijke contracten aflopen.