Protest tegen huurverhoging 2020

Onlangs viel bij de meeste huurders de brief met de aangekondigde huurverhoging op de mat. De tijden zijn onzeker en niet alle huurders zijn verzekerd van een vast inkomen. Zo zien de leden van de Bewonerscommissie 1013 in hun omgeving dan ook dat een aantal huurders het steeds moeilijker krijgen. Daarop zijn zij hen gaan vragen wat deze tijd voor hen betekent en hoe zij aankijken tegen de huurverhoging.

Uit die gesprekken bleek dat een passende oplossing op maat niet zo maar voor handen is. De huurders die door de corona maatregelen zijn getroffen zijn wel in gesprek met De Key. Zij gaven aan dat zij helaas niet aan de voorwaarden voldoen om voor een oplossing in aanmerking te komen.

De zorg om de huurders en de toekomst nam hierdoor toe. Enerzijds omdat er voor huurders dus beperkt maatwerk lijkt te zijn. Anderzijds omdat oplossingen zoals opschorten of uitstellen huurders op de lange termijn niet helpt. Huurders zitten voor langere tijd in de knel, want door het wegvallen van inkomsten is een aflossing met terugwerkende kracht onmogelijk. Het is de vraag of de situatie van deze huurders in de nabije toekomst verbetert.

Amsterdammers en armoede

In Amsterdam heeft een derde van alle werkenden een baan met een laag inkomen. Ook zijn er 38.000 Amsterdamse huishoudens die problematische schulden hebben. Inmiddels is de armoedegrens verhoogd tot 120% sociaal minimum, waardoor een groter groep Amsterdammers door de gemeente geholpen wordt. Hier komen Amsterdammers waarvan de inkomsten die grotendeels of volledig zijn wegvallen door de corona maatregelen bij.

Dit zijn feitelijk onmiskenbaar grotere en zorgwekkende problemen.

Verzoek om tijdelijke huurstop

Daarom verzoeken de ondertekenaars De Key dan ook om dringend maatwerk te leveren. Daarbij vragen zij om de bereidheid een oplossing te bieden in deze barre tijden. Hierbij doen zij de suggestie om een tijdelijke huurstop in te voeren en de huurverhoging een jaar uit te stellen.

Vragen over huurverhoging

Huurt u bij De Key en heeft u vragen? Meer informatie vindt u op de website van de Key.

Huurt u bij Lieven de Stad en heeft u vragen? Neem dan contact op met Lieven de Stad.

Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging? Kijk dan op de website van !Woon voor meer informatie.

De Bewonerscommissie 1013 heeft het verzoek verstuurd ook namens:

  • Huurdersnetwerk Amsterdam
  • Bond Precaire Woonvormen
  • Woonopstand
  • Stichting Huis en Kapitaal
  • BC Potamos
  • Samen met het totaal aantal huurders van De Key en Lieven de Stad die onderstaande lijst vertegenwoordigd met 6046 wooneenheden:
BC Aquinohof
BC Berkenplein toren 5
BC Beukenhorst
BC Bickerseiland
BC Brandweerkazerne
BC Buys 3
BC Ceres
BC Complex 13
BC De Betonnen Silo
BC De groene Pieter
BC De Inktfabriek
BC De Punt
BC De Schelp
BC De Sfinx
BC Fiep
BC Frankendael
BC Haarlemmer Houttuinen 555-597
BC Entrepotwest I en II
BC Kattenburg
BC Kollhoff
BC Kralenbeek
BC LDC-complex
BC Loenermark 369
BC Mesdagstraat
BC Mikado
BC Niet met de deuren slaan
BC NZA 15-93
BC Oeverpad I
BC Oranje Nassaukazerne
BC RXL
BC Soroti
BC Het Holthuysenhofje
BC SWS 45-51
BC Spoorzicht
BC TasmanNovazembla
BC Uitermaas
BC van de Groene Flat
BC Woongroep De Lepel
BC Woongroep Ouderen Buitenveldert
BC Zomerdijkstraat
Huurdersplatform Diemen
Huurdersplatform Zandvoort

en 21 individuele huurders.

Inmiddels ondersteunen ook de huurdersorganisaties HYA (Ymere), Huurgenoot (Stadgenoot) en Bewonersraad Rochdale (Rochdale) dit initiatief.

Hieronder de brieven die zijn uitgestuurd: