Over de energietransitie: wijkgerichte aanpak

In de hijgende verkiezingsstrijd van de afgelopen periode buitelden politieke partijen over elkaar met wat zij allemaal vinden van de doorrekening van het klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Nu het stof van de verkiezingsretoriek is neergedaald, kunnen we eens rustig bekijken wat er hiermee aan de hand is.

Hoe zit het met de plannen van het Rijk en de Gemeente Amsterdam?

Voor de energietransitie kiezen zij voor de ‘wijkgerichte aanpak’ (zie afbeelding). Het is de bedoeling dat in 2030 1,5 van de 7,7 miljoen woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Omdat met woningcorporaties grote stappen kunnen worden gemaakt, ziet het Rijk hen als startmotor om ervaring op te doen.

Amsterdam heeft in Zuid-Oost, Nieuw-West en Noord ontwikkelbuurten aangewezen, die als eerste in aanmerking komen. Staat uw complex niet in deze ontwikkelbuurten, dan bent u voorlopig niet aan zet, tenzij u graag zelf actie wilt ondernemen bij bijvoorbeeld groot onderhoud van uw complex.

Voorts is Amsterdam bezig om een warmtevisie en een routekaart op te stellen, dat in 2021 moet zijn afgerond. Ook Zandvoort en Diemen zijn bezig met het opstellen van een routekaart. Kortweg houdt dit in dat de gemeente in samenspraak met haar inwoners opschrijft hoe de stad aardgasvrij is te verwarmen en wanneer welke wijken aan de beurt zijn.

Daarbij zet de gemeente hoog in op warmtelevering met een warmtenet, omdat het een energetisch zeer rendabele manier is om woningen te verwarmen met laagwaardige warmte. Dat kan met restwarmte, geothermie of aquathermie, etc.

Bron: Milieu Centraal: www.milieucentraal.nl(…)/warmtenet-verwarmen-zonder-aardgas/

Waar kosten te hoog zijn om een warmtenet aan te leggen, wordt ingezet op warmtepompen of groen gas. Groen gas kan via het bestaande gasnet worden gedistribueerd, maar niet voordat oude gietijzeren gasleidingen zijn vervangen, want die zijn niet geschikt voor waterstof. Deze oude gasleidingen worden al veelal vervangen, omdat het risico voor gaslekkages daarbij te groot is en er niet langer kan worden gewacht totdat de planvorming voor de energietransitie is afgerond.

Om dit alles te bekostigen, komen er verschillende financieringsmaatregelen. Zo wordt de energiebelasting verhoogd vanuit het oogpunt dat ‘de vervuiler betaalt’. Er komt een ‘Warmtefonds’ om isolatie van woningen te financieren. De regeling Energie Investeringsaftrek voor bedrijven wordt uitgebreid en voor het energiezuinig maken van gebouwen is het mogelijk om een niet-persoonsgebonden lening op het gebouw af te sluiten.

Wat betekent duurzaamheid voor uw bewonerscommissie?

Voor uw bewonerscommissie betekent duurzaamheid de oprechte zorg voor uw buren en uw directe omgeving. Dat kan zijn zorg om goed de belangen van uw buren in uw complex te vertegenwoordigen, uw buren te informeren over de mogelijkheden om de energierekening te verlagen, portiektuintjes aan te leggen, zwerfafval op te ruimen, eenzaamheid te bestrijden enzovoort. Hier bent u aan zet.

Kleine maatregelen

Zoals we al hebben vermeld in ons vorige bericht, geeft De Key aan dat zij onvoldoende financiële ruimte heeft om voortvarend met de energietransitie aan de slag te gaan. Ondanks dat zij op dit gebied momenteel niets ondernemen, kunt u wel een zet plaatsen. U kunt bijvoorbeeld uw buren informeren hoe zij aan de hand van relatief kleine maatregelen zo een € 200,- à € 300,- per jaar op de energierekening kunnen besparen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het plaatsen tochtstrippen en radiatorfolie, het waterzijdig inregelen van radiatoren en het gebruik van LED-verlichting.

Wilt u hierover meer weten? Kom dan bijvoorbeeld op 24 april van 20.00 uur tot 22.00 uur naar de bijeenkomst Lees je energierekening in De Jungle, Tweede van Swindenstraat 26, 1093 VS Amsterdam en neem uw energierekening mee.

U kunt ook veel informatie opdoen tijdens het Energieontbijt op 11 april van 8.30 uur tot 10.30 uur of het Energiespreekuur van 11.00 uur tot 12.30 uur in 02025, Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam.

Meld u zich voor deze bijeenkomsten vooraf aan, door de links te volgen.

!WOON en de Woonbond (alleen voor leden) kunnen u ook verder helpen.

Ook zou u met uw bewonerscommissie een klussenteam kunnen samenstellen – er zijn altijd wel een paar handige mannen en vrouwen in de buurt – die de besparingsmaatregelen gaan toepassen bij uw buren. Aanvullend kunt u bijvoorbeeld een wedstrijd organiseren voor uw buren om energie te besparen in de woning. De winnende buurman of buurvrouw van uw bewonerscommissie krijgt een eervolle vermelding in de nieuwsbrief.

De Werkgroep Energietransitie van Arcade

Dit is een derde bijdrage over energietransitie in de nieuwsbrief. Weet u niet goed welke zet u kunt plaatsen? De Werkgroep Energietransitie van Arcade staat open voor al uw energievragen. Stel uw vragen via info@hvarcade.nl en u krijgt binnen 5 werkdagen antwoord op uw vraag.