Over de energietransitie: wat doet De Key?

Bewoners, bewonerscommissies en Arcade beginnen ongeduldig te worden: waar blijven de concrete plannen van de Key?

Wie de blogs en tweets van Leon Bobbe, de directeur van De Key, volgt kan het wel raden: Volgens Bobbe verkeert De Key opnieuw in zwaar financieel weer; de belastingen stijgen (met name de vennootschapsbelasting en verhuurderheffing), de bouwkosten stijgen dramatisch, en de huren stijgen lang zo hard niet mee. De energietransitie vergt grote investeringen van sociale corporaties, die de Key niet heeft, volgens Bobbe.

De overheid wil de corporaties hier niet in ondersteunen, dus blijven er vraagtekens over. (Zie ook dit artikel van de woonbond “Verduurzamen huursector kan als de politieke wil er is“)

Dit betekent dat De Key de plannen voor een ambitieuze energietransitie weer in de ijskast aan het zetten is (zie hier een samenvatting van het Plan van Aanpak Energietransitie van De Key). Herbezinning vindt plaats op kleine ingrepen die een beetje energetisch soelaas kunnen bieden. Welke dat worden, is nog niet duidelijk.

Arcade heeft te horen gekregen dat nu opnieuw alles bekeken wordt, dat er waarschijnlijk eind maart, begin april een aparte nota zonnepanelen zal komen, en dat eind april bekend zal worden welke plannen de komende tijd echt op de rit gezet zullen worden. Zodra wij meer weten, hoort u meer van ons.

De Werkgroep Energietransitie van Arcade volgt dit proces nauwlettend, kan altijd nieuwe leden gebruiken en wij zijn nu vooral bezig onszelf wat deskundiger te maken rond de thema’s energietransitie in corporatieland en de stad Amsterdam. Heeft u interesse on hieraan mee te doen? Stuur dan een e-mail naar info@hvarcade.nl met als onderwerk ‘Werkgroep Energietransitie’.

Maar allereerst gaan we natuurlijk met veel energie meelopen met de Klimaatmars 10 maart op de dam in Amsterdam. Het moet daar zo warm worden van alle mensen dat de gloed ervan tot in Den Haag voelbaar wordt.