Huurders zijn erg ongerust nu opschorten van de huurverhoging niet bespreekbaar lijkt

Door de coronacrisis is de situatie voor huurders in Amsterdam verslechterd. Om dat duidelijk te maken zijn er brieven naar de directie van de Key, de directeur van Lieven de Stad, de betrokken wethouders en de leden van de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Een filmpje met uitspraken van een paar bewoners over de effecten van steeds hogere woonprijzen is daaraan toegevoegd. 

Eerder hebben al ruim 6046 huurders zich aangesloten bij het protest tegen de huurverhoging. Ook HYA die ruim 39.000 huurders van Ymere vertegenwoordigd ondersteund dit initiatief.

Nadat op 21 april j.l., de Eerste Kamer de motie-Kox c.s. had aangenomen heeft minister Ollongren op 2 juni toegezegd deze in stappen uit te voeren. De Eerste Kamer heeft hier geen genoegen genomen opdat de toezegging van de minister te vrijblijvend is en de dictum van de motie uitgevoerd dient te worden.

Afgelopen dinsdag 9 juni bleef  Minister Ollongren volharden in haar betoog dat er genoeg regelingen zijn om die mensen die door coronacrisis een inkomensval maken tegemoet te treden. Concreet betekent dit voor huurders een betalingsregeling. De minister wil niet beseffen, dat je als je geen inkomen hebt je ook geen toezeggingen kan doen om een betalingsovereenkomst aan te gaan. In augustus wil de minister verder kijken hoe de situatie er dan voor staat.

De indiener van de motie laat het er nog niet bij zitten. Blijf je dus informeren!