Uitnodiging algemene ledenvergadering 7 oktober 2019

Het bestuur van HV Arcade nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op maandagavond 7 oktober 2019 in Grand Café Frankendael,  Middenweg 116 in Amsterdam-Oost.

Programma

Aanvang: 20.00 uur

Inloop: 19.30 uur met koffie/thee en taart

Einde: 22.00 uur

Nazit: Borrel en hapje met uiteraard de complimenten van Arcade

We willen dan de stand van zaken over de verkoop van het bezit van De Key in Zandvoort en het proces om te komen tot Prestatieafspraken met u bespreken. Ook willen we de actuele ontwikkelingen rond de rechtszaken met u delen.

Een vol programma, maar er is daarnaast voldoende gelegenheid om vragen te stellen of een mededeling namens uw Bewonerscommissie te doen.

 

Na afloop is er ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Laat ons weten of u komt. Dit kunt u doen door te mailen naar info@hvarcade.nl en deze te richten aan A. Marghadi en K. Smit.

Om het u gemakkelijk te maken om deze vergadering bij te wonen keert Arcade een vergoeding uit voor de kosten die u moet maken om aanwezig te kunnen zijn. Hiervoor heeft Arcade de volgende informatie nodig. De precieze naam van de rekeninghouder en het IBAN nummer van de bankrekening van de bewonerscommissie of vereniging. Uw kunt dan de vergoeding via uw bewonerscommissie verkrijgen. Mocht er geen bewonerscommissie of vereniging in uw complex aanwezig zijn, dan gaat het om de gegevens van uw eigen bankrekening. Deze informatie kunt u bij uw aanmelding doorgeven of meenemen naar de vergadering, zodat de vergoeding ook bij u terecht kan komen.

 

We kijken er naar uit u te mogen begroeten op 7 oktober.