Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 13 december 2021

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de vierde Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 13 december 2021 vanaf 20.00 uur en zal helaas weer online moeten plaatsvinden. Deelnemen kan via MS Teams via uw computer, laptop, tablet of telefoon. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

Programma

Inloop    : 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde      : 22.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering 27 oktober 2021
 4. Stand van zaken onderzoek naar werkwijze en declaraties voormalig penningmeester
 5. Pauze
 6. Werkplan en begroting
 7. Oproepjes
  1. Werkgroep overlast
  2. Werkgroep energietransitie
  3. Werkgroep statuten wijziging
 8. Bericht uit Diemen
 9. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 10. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken

Eerder toegezegde informatie: