Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 14 december 2020

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de laatste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 14 december 2020 om 20.00 uur. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

We kijken met u vooruit naar welke activiteiten Arcade in 2021 zal ondernemen en horen graag wat Arcade nog meer kan doen voor de huurders. Vanwege de coronamaatregelen vindt ALV wederom digitaal plaats. Deelnemen gaat via MS Teams en kan via uw computer, laptop, tablet of telefoon. Wij zullen zorgen voor een goede handleiding zodat u probleemloos kunt deelnemen aan de vergadering.

U ontvangt na uw aanmelding de handleiding en de link voor de meeting.

Programma

Aanvang: 20.00 uur
Digitale inloop:  19.45 uur
Einde: 22.00 uur

Agenda

 1. Opening  en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verslag Algemene ledenvergadering van 5 okotober 2020
 4. Afscheid van bestuurslid Pier Aldershof en Huurdersplatform Zandvoort
 5. Werkplan en begroting 2021
 6. Voorstellen Alex de Joode, kandidaat secretaris
 7. Verhoging vergoeding bewonerscommissies
 8. Verhoging vrijwilligersvergoeding
 9. Advies woonbeleid: samenwerking werkgroep en vervolg
 10. Terugkoppeling overleg met de Raad van Commissarissen: vervolgonderzoek dienstverlening aan de bewonerscommissies
 11. Impact corona De Key & Lieven de Stad
 12. Groep Weiger de huurverhoging
 13. Prestatieafspraken: Nibudonderzoek, verhuisregelingen en de monitor 2020
 14. Bericht uit Diemen
 15. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 16. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hier vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken