Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2022

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij Lieven de Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 28 maart 2022 vanaf 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt als vanouds plaats in Grand Café Frankendael, Middenweg 116 in Amsterdam. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

Programma

Inloop    : 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde      : 22.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering 13 december 2021
 4. Voordracht nieuw bestuurslid Arie Lenoir en voorstellen kandidaat bestuurslid Daphne Paris
 5. Financiële zaken
  1. Ontheffing uitstel jaarrekening 2021
  2. Kascommissie
  3. Stand van zaken onderzoek naar werkwijze en declaraties voormalig penningmeester
 6. Pauze
 7. Gesprek met Cody Hochstenbach en Karin Verdooren
  • Cody Hochstenbach is stadsgeograaf, werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver van het boek ‘Uitgewoond’.
  • Karin Verdooren is sinds april 2021 directeur bestuurder bij Lieven de Key.
 8. Uitslag voordracht Arie Lenoir
 9. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken