Wil Zondag: samen werken aan een fijn complex

Samen met twee andere dames vormde Wil Zondag uit Amsterdam-Noord jarenlang ‘Bewonerscommissie De Witte Balkons.’ Anderen moeten nu het stokje overnemen. Wil Zondag vertelt hoe huurders en kopers de afgelopen jaren samen werkten aan een fijn complex. 

Aan elkaar wennen

‘In het begin moesten huurders en kopers aan elkaar wennen. Samenwerking was niet vanzelfsprekend. Toen er in 2002 werd gerenoveerd kwam er al snel een Vereniging van Eigenaren (VvE). Lieven de Key zette de appartementen in de verkoop en de eerste kopers arriveerden. Sommige huurders kochten hun appartement. Het ging dus niet altijd om nieuwe bewoners. In het begin werd het merendeel nog verhuurd. Inmiddels is het merendeel verkocht.’

Hetzelfde belang

‘Mede dankzij de toenmalige nieuwe voorzitter van het bestuur van de VvE werd besloten dat ik als afgevaardigde van de bewonerscommissie bij de bestuursvergaderingen van de VvE  aanwezig zou zijn. Hier werd aanvankelijk onderscheid gemaakt tussen huurders en kopers. Maar al snel werd er alleen nog maar gesproken over “bewoners”. Wij hebben immers hetzelfde belang. Iedereen wil in een goed complex wonen. Daarom moeten we samenwerken en open staan voor elkaar.’

Gehoord worden

‘Ik ging elke 6 weken naar de bestuursvergaderingen van de VvE, die werden op roulatiebasis gehouden bij één van ons thuis. Daarnaast bezocht ik twee keer per jaar de Algemene Ledenvergadering, uiteraard zonder stemrecht. De desbetreffende contactpersoon van Lieven de Key was ook bij VvE vergaderingen aanwezig. Het was belangrijk dat de stem van de huurders gehoord zou worden tijdens VvE vergaderingen. Daarom vergaderden we voorafgaand aan de VvE vergaderingen, met onze contactpersoon van Lieven de Key. We bespraken wat de corporatie namens de huurders in ons complex kon inbrengen.  Als bewonerscommissie ben je een spreekbuis voor alle huurders in het complex.’

Nieuwsbrief voor huurders

‘Van de VvE vergaderingen werden notulen gemaakt. Op basis van de notulen maakte ik een nieuwsbrief waarin tevens de voor huurders relevante onderwerpen stonden. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, onderhoud en rookmelders. Als de nieuwsbrief klaar was, ging het concept naar de contactpersoon van Lieven de Key, die, na de brief gelezen te hebben, voor verzending naar de huurders zorgde. Woonden er in het pand ook huurders van Lieven de Stad, dan ontvingen die uiteraard ook een nieuwsbrief.’

Samen voor bewoners zorgen

‘Samen met het VvE bestuur zorgt de bewonerscommissie voor de bewoners, ieder op zijn eigen vlak. En dus moet er onderling een goed contact zijn.’

Welkomstbrief voor nieuwe bewoners

‘Er is een welkomstbrief voor nieuwe bewoners. Dat zijn in ons complex meestal kopers. De welkomstbrief wordt persoonlijk uitgereikt door een lid van het bestuur van de VvE. Komen er in een complex nog wel nieuwe huurders, dan wordt de welkomstbrief aan een nieuwe huurder uitgereikt door een lid van de bewonerscommissie. Dit is daarmee tevens een mooi moment om kennis te maken en de bewoner te wijzen op de huisregels. Ook voor de nieuwe bewoner is het fijn, men weet bij wie men bijvoorbeeld met vragen moet zijn.’

Altijd alert blijven en doorvragen

‘Wat ik nog kwijt wil is dat je als lid van de bewonerscommissie altijd alert moet zijn en moet doorvragen. Leg je oor te luisteren tijdens vergaderingen met de VvE. Sommige onderwerpen lijken een zaak van kopers maar als je doorvraagt blijken ze ook op huurders betrekking te hebben. Ga daar dan achteraan. Ons onderzoekswerk heeft bijvoorbeeld in het verleden geld opgeleverd voor de huurders. Dat was erg fijn.’